AM-Z-W Przenosnik w ksztalcie Z


AM-Z-W jest wyjątkowo trwałym przenośnikiem taśmowym Z.

Jego rama aluminiowa ma wysokość 95 mm i jest wyposażony w profile rowkowe, w których można zamontować dodatkowe wyposażenie.

Przenośnik taśmowy AM-Z-W wyposażony jest standardowo w łańcuch z płytkami z modułów z tworzywa sztucznego ze współbieżnymi płytami bocznymi. W miejscu podawania jest zamocowany lej wraz z klapą powrotną.

Długość dolnej i górnej poziomej oraz nachylonej części może zostać dostosowana do danego przypadku zastosowania. Nie należy jednak przekroczyć długości całkowitej wynoszącej 4 metry. Kąt wzniosu AM-Z-W przestawiany jest z podłoża w etapach co 5° w przedziale od 40 do 60°.

Płytki mogą mieć wysokość 1, 2 lub 3 cali, a ich odległość względem siebie można wybierać na taśmie w etapach co 1 cal.

Łańcuchy modułowe z tworzywa sztucznego AM-K są dopuszczone przez FDA i ich czyszczenie odbywa się w łatwy sposób. Poza tym są one szczególnie wytrzymałe i dzięki możliwości wymiany pojedynczych ogniw ich utrzymanie w dobrym stanie nie sprawia trudności.
ozioma część jest standardowo wyposażona w małe rolki jako podporę, aby było możliwe łatwe poruszanie przenośnika taśmowego. W części nachylonej można użyć stojaka podwójnego (zgodnie z ilustracją). Można stosować także przewoźny stojak kolumnowy o kształcie litery H.

Specyfikacja techniczna i akcesoria

Szerokości taśmy możliwe do użycia (pomiędzy płytami bocznymi) / całkowite szerokości taśmy:
136/228 mm, 212/304 mm, 288/380 mm, 364/456 mm, 440/532 mm, lub 516/608 mm.

Rozstaw osi A1 poziomy na dole:          od 500 do 3.000 mm. Możliwe są wszystkie długości
pośrednie.

Rozstaw osi przy A2 przy nachyleniu:    od 500 do 3.000 mm. Możliwe są wszystkie długości
pośrednie.

Rozstaw osi A3 poziomy u góry:           od 500 do 3.000 mm. Możliwe są wszystkie długości
pośrednie.

Długość całkowita A1 + A2 + A3:         maksymalnie 4.000 mm.

Napęd przy stałej prędkości taśmy:
v = ok. 5,6 / 10,4 / 15,6 / 20,8 / 31,2 lub 44,6 m/min. Inne prędkości taśmy na zapytanie. Przyłącze dla 220/240 – 380/415 V, 50 Hz. Stopień ochrony IP 54.
Ten napęd może być dostarczony gotowy do podłączenia z wyłącznikiem samoczynnym silnikowym; łącz. z wyłącznikiem awaryjnym i przewodem sieciowym o dł. 2 m z wtyczką CEE. Stopień ochrony IP 54.

Napęd przy bezstopniowej regulacji prędkości taśmy:
V = ok. 2,2-7,8 / 4,2-14,6 / 6,2-21,8 / 8,3-29,1 / 12,5-43,7 lub 17,8-62,4 m/min.
Inne prędkości taśmy na zapytanie.
Dostawa jest przeprowadzana z podłączonym cyfrowym regulatorem częstotliwości, gotowym do podłączenia dla 230 V, 50 Hz. Stopień ochrony IP 65.

Umieszczenie silnika przekładniowego:
Ciągnący w bok silnik przekładniowy może być umieszczony z lewej lub prawej strony. Może być obracany każdorazowo w etapach co 90°.

Obciążenie całkowite taśmy:
standardowo 30 kg. Możliwość większego obciążenia na żądanie.