GAL-60-KW Łamany przenośnik taśmowy


GAL-60-K-W ma ramę z częścią poziomą u dołu oraz częścią pochyłą. Dzięki temu może być stosowany tam, gdzie konfiguracja sąsiadujących maszyn wymusza użycie przenośnika z ramą łamaną.

Przenośnik wyposażony jest w taśmę z fałdowanymi krawędziami, pozwalającymi na bezpieczny transport delikatnych obiektów, o najmniejszych nawet rozmiarach.

Rama TorsioDur jest szczególnie odporna na skręcanie i ma wysokość 60 mm. W biegnących wzdłuż niej bocznych rowkach osadzone są bloki ślizgowe z gwintem M-8, do łatwego montażu dodatkowych akcesoriów. Dzięki temu urządzenie można łatwo przystosować do różnych zadań.

Części pozioma i pochyła mogą mieć różną długość, odpowiednią dla danego, specyficznego zadania. Jednakże łącznie nie powinny przekraczać 4 metrów.

Nachylenie części pochyłej może być regulowane w zakresie 40-60 stopni względem podłoża.

Wysokość poprzeczek i fałdowanych krawędzi, a także odległość między poprzeczkami może być dobrana do danego zadania.

W poziomej części przenośnika zamontowane są małe kółka. Dzięki nim urządzenie można bez trudu przestawiać. Część pochyła ustawiona jest na podwójnym wsporniku, co widać na ilustracji obok. Możliwe jest też zastosowanie podstawy w kształcie H, z kółkami i hamulcami, jak na stronie 13.

Na zdjęciu obok widoczny jest także przenośnik w wersji GAL-60-Z-W, z dwoma łamaniami. Jego szczegółowy opis znajduje się na stronie 55.

Specyfikacja techniczna i akcesoria

Szerokości taśmy:
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 lub 500 mm.

Pozioma odległość pomiędzy osiami, A1: 500 do 3.500 mm. Dostępne są również długości pośrednie.

Odległość unoszenia pomiędzy osiami, A2: 500 do 3.500 mm. Dostępne są również długości pośrednie.

Długość łączna, A1 + A2: nie więcej niż 4.000 mm.

Napęd ze stałą prędkością przesuwu taśmy:
v = ok. 4,6 / 8,5 / 12,8 / 17,1 / 25,6 lub 36,6 metrów/min.
Inne prędkości dostępne są na żądanie. Podłączenie do sieci 220/240 – 380/415 V, 50 Hz. Typ ochrony IP 54. Napęd może być dostarczony z wyłącznikiem zabezpieczającym silnik. Wyposażony on jest w przewód o długości 2 metrów, wtyk CEE. Typ ochrony IP 54.

Napęd z regulowaną prędkością przesuwu taśmy:
v = ok. 1,8-6,4 / 3,4-12,0 / 5,1-17,9 / 6,8-23,9 / 10,3-35,9 lub 14,6-51,3 metrów/min.
Inne prędkości dostępne są na żądanie. Napęd dostarczany jest wraz z falownikiem, gotowym do podłączenia do sieci 240 V 50 Hz. Typ ochrony IP 65. Falownik wyposażony jest w cyfrowy wyłącznik zabezpieczający silnik.

Położenie silnika z przekładnią:
Z prawej lub lewej strony taśmy.

Łączne obciążenie taśmy:
Standardowo 30 kg. Na żądanie możliwe jest zwiększenie obciążalności.