GES-50-KW Łamany przenośnik taśmowy


Najwyższe wymagania higieniczne przemysłu farmaceutycznego i spożywczego są w szczególnym stopniu spełniane przez GES-50-KW.

Całkowicie zamknięta rama jest wykonana z profilów o wysokości 50 mm ze stali nierdzewnej. Gromadzenie brudu jest dodatkowo ograniczone przez opatentowane mechanizmy rolek. Wszystkie elementy ruchome i otwarte gwinty znajdują się wewnątrz konstrukcji podajnika.

GES-50-K-W wyposażony jest w taśmę z aprobatą FDA. Wysokość fałdowanych krawędzi i poprzeczek, a także odległość między poprzeczkami, mogą być dostosowane do sposobu wykorzystania przenośnika.

Nachylenie części pochyłej może być regulowane w zakresie 40-60 stopni względem podłoża.

Części pozioma i pochyła mogą mieć różną długość, odpowiednią dla danego, specyficznego zadania. Jednakże łącznie nie powinny przekraczać 4 metrów.

W konfiguracji standardowej GES-50-K-W wyposażony jest w małe kółka, montowane w części A1, znacznie ułatwiające przesuwanie przenośnika. W wersji na zdjęciu ma on również krótkie wsporniki, które także są dostępne w ofercie.

Górna część podparta jest podwójnym wspornikiem ze stali nierdzewnej. Istnieje jednak możliwość zastosowania wspornika z podstawą H, z kółkami i hamulcami, jak na stronie 57.

Specyfikacja techniczna i akcesoria

Użyteczna szerokość taśmy (pomiędzy fałdowanymi krawędziami) / Łączna szerokość taśmy:
130/300mm lub 230/400mm.

Pozioma odległość pomiędzy osiami, A1: 500 do 3.500 mm. Dostępne są również długości pośrednie.

Odległość unoszenia pomiędzy osiami, A2: 500 do 3.500 mm. Dostępne są również długości pośrednie.

Długość łączna, A1 + A2: nie więcej niż 4.000 mm.

Napęd ze stałą prędkością przesuwu taśmy:
v = ok. 4,0 / 7,3 / 11,0 / 14,7 / 22,0 lub 31,4 metrów/min.
Inne prędkości dostępne są na żądanie. Podłączenie do sieci 220/240 – 380/415 V, 50 Hz. Typ ochrony IP 65. Napęd może być dostarczony z wyłącznikiem zabezpieczającym silnik. Wyposażony on jest w przewód o długości 2 metrów, wtyk CEE. Typ ochrony IP 65.

Napęd z regulowaną prędkością przesuwu taśmy:
v = ok. 1,6-5,6 / 2,9-10,3 / 4,4-15,4 / 5,9-20,5 / 8,8-30,8 lub 12,6-44,0 metrów/min.
Inne prędkości dostępne są na żądanie. Napęd dostarczany jest wraz z falownikiem, gotowym do podłączenia do sieci 240 V 50 Hz. Typ ochrony IP 65. Falownik wyposażony jest w cyfrowy wyłącznik zabezpieczający silnik.

Położenie silnika z przekładnią:
Z prawej lub lewej strony taśmy.

Łączne obciążenie taśmy:
Standardowo 30 kg. Na żądanie możliwe jest zwiększenie obciążalności.