GES-50-ZW Przenosnik w ksztalcie Z


GES-50-Z-W ma całkowicie zamkniętą ramę z profilów ze stali nierdzewnej, o wysokości 50 mm, spełniającą najwyższe standardy higieniczne.

Mechanizmy rolek napędowej i powrotnej zawierają system CleanTec. Wszystkie elementy ruchome i otwarte gwinty znajdują się wewnątrz ramy przenośnika. W ten sposób gromadzenie się zanieczyszczeń jest zredukowane. Podobnie jak GES-50, tak i GES-50-Z-W wyposażony jest w mechanizm zwalniający rolki i umożliwiający szybkie czyszczenie urządzenia.

Dzięki ramie o wysokości 50 mm, GES-50-Z-W świetnie nadaje się do transportowania małych produktów farmaceutycznych, chemicznych i żywnościowych.

GES-50-Z-W odróżnia od GES-50-K-W dodatkowa, górna sekcja pozioma. Dzięki temu pozwala przenosić transportowane produkty na kolejny przenośnik – po przemieszczeniu w górę – jak gdyby był przenośnikiem płaskim.

GES-50-Z-W wyposażony jest w taśmę z aprobatą FDA. Wysokość fałdowanych krawędzi i poprzeczek, a także odległość między poprzeczkami, mogą być dostosowane do sposobu wykorzystania przenośnika.

Nachylenie części pochyłej może być regulowane w zakresie 40-60 stopni względem podłoża. Części poziome i pochyła mogą mieć różną długość, odpowiednią dla danego, specyficznego zadania. Jednakże łącznie nie powinny przekraczać 4 metrów.

W konfiguracji standardowej GES-50-Z-W wyposażony jest w małe kółka, montowane w części A1, znacznie ułatwiające przesuwanie przenośnika.

Pochyła część przenośnika umieszczona jest na podstawie H z kółkami i hamulcami. Można ją też ustawić na podwójnym wsporniku ze stali nierdzewnej, jak GES-80-Z-W na stronie 59.

Specyfikacja techniczna i akcesoria

Użyteczna szerokość taśmy (pomiędzy fałdowanymi krawędziami) / Łączna szerokość taśmy:
130/300mm lub 230/400mm lub 330/500 mm lub 430/600 mm

Odległość unoszenia pomiędzy osiami, A2: 500 do 3.000 mm. Dostępne są również długości pośrednie.

Długość poziomego odcinka górnego, A3: 500 do 3.000 mm. Dostępne są również długości pośrednie.

Długość łączna, A2 + A3:

Długość poziomego odcinka dolnego, A1: 500 do 3.000 mm. Dostępne są również długości pośrednie.

Odległość unoszenia pomiędzy osiami, A2: 500 do 3.000 mm. Dostępne są również długości pośrednie.

Długość poziomego odcinka górnego, A3: 500 do 3.000 mm. Dostępne są również długości pośrednie.

Długość łączna, A1 + A2 + A3: nie więcej niż 4.000 mm.

Napęd ze stałą prędkością przesuwu taśmy:
v = ok. 4,0 / 7,3 / 11,0 / 14,7 / 22,0 lub 31,4 metrów/min.
Inne prędkości dostępne są na żądanie. Podłączenie do sieci 220/240 – 380/415 V, 50 Hz. Typ ochrony IP 65. Napęd może być dostarczony z wyłącznikiem zabezpieczającym silnik. Wyposażony on jest w przewód o długości 2 metrów, wtyk CEE. Typ ochrony IP 65.

Napęd z regulowaną prędkością przesuwu taśmy:
v = ok. 1,6-5,6 / 2,9-10,3 / 4,4-15,4 / 5,9-20,5 / 8,8-30,8 lub 12,6-44,0 metrów/min.
Inne prędkości dostępne są na żądanie. Napęd dostarczany jest wraz z falownikiem, gotowym do podłączenia do sieci 240 V 50 Hz. Typ ochrony IP 65. Falownik wyposażony jest w cyfrowy wyłącznik zabezpieczający silnik.

Położenie silnika z przekładnią:
Poniżej taśmy lub z boku, z prawej lub lewej strony.

Łączne obciążenie taśmy:
Standardowo 30 kg. Na żądanie możliwe jest zwiększenie obciążalności.