GES-50-Z-W Z Formade Bandtransportoerer


Den helt slutna stommen är gjord av 50 mm hög rostfri stålprofil vilken uppfyller de högsta hygieniska standarder.

På driv- och vändrullarna är justermekanismen inbyggd i CleanTec-Systemet. Genom detta är alla röliga delar och öppna gängor kapslade inuti transportören. Därigenom minskas ansamlingen av smuts på ett effektivt sätt. Precis som GES-50, kan GES- 50-Z-W även ha det patenterade snabbrengöringssystemet med en utfällbar rulle.

Med sin 50 mm höga stomme är GES-50-Z-W precis den rätta transportören för transport små laster inom läkemedels, livsmedels- och den kemiska industrin.

Jämfört med GES-50-K-W har GES-50-Z-W en annan horisontell del i transportörens övre ände. Det är därför denna transportör kan avlämna det transporterade godset – efter en skillnad i höjd – likt en plan transportör.

GES-50-Z-W är försedd med ett vitt band som är godkänt av FDA. Höjden för de korrugerade sidolisterna och medbringarna samt även avstånden mellan medbringarna kan göras för att passa applikationen för transportören.

Den stigande sektionen kan justeras steglöst till en vinkel mellan 40 och 60° från underlaget. Längden för en stigande och båda horisontella sektionerna kan tillverkas i enlighet med måtten för specifika applikationer. Likväl ska en total längd på fyra meter inte överskridas.

I en standardkonfiguration har GES-50-Z-W små hjul monterade i A1, vilket gör det mycket enkelt att flytta runt transportören.

På den stigande sektionen används ett H-format stativ med bromsade hjul, eller alternativt kan dubbla stativ av rostfritt stål, som det visas på GES-80-Z-W användas.

Tekniska data och tillbehör

Nyttjandebredder (mellan de korrugerade sidolisterna)/Total bandbredd:
130/300mm eller 230/400mm eller 330/500 mm eller 430/600 mm

Stigande avstånd mellan axlar, A2: 500 till 3000 mm. Alla längder däremellan är möjliga.

Horisontellt avstånd upptill, A3: 500 till 3000 mm. Alla längder däremellan är möjliga.

Total längd A2 + A3:

Horisontellt avstånd nedtill, A1: 500 till 3000 mm. Alla längder däremellan är möjliga.

Stigande avstånd mellan axlar, A2: 500 till 3000 mm. Alla längder däremellan är möjliga.

Horisontellt avstånd upptill, A3: 500 till 3000 mm. Alla längder däremellan är möjliga.

Total längd A1 + A2 + A3: inte mer än 4000 mm.

Drivenhet med konstant bandhastighet:
v = ca. 4,0 / 7,3 / 11,0 / 14,7 / 22,0 eller 31,4 m/min.
Andra bandhastigheter finns att få på begäran. Spänningskälla ska vara 220/240 – 380/415 V, 50 Hz. Kapslingsklass IP 65. Denna drivenhet kan levereras tillsammans med en motorskyddsbrytare med ett inbyggt nödstopp. Den har en två meter lång nätkabel och CEE-plugg och har kapslingsklass IP65.

Drivenhet med steglöst reglerad bandhastighet:
v = ca. 1,6-5,6 / 2,9-10,3 / 4,4-15,4 / 5,9-20,5 / 8,8-30,8 eller 12,6-44,0 m/min.
Andra bandhastigheter finns att få på begäran. Drivenheten är försedd med en frekvensregulator som är färdig för att anslutas till 240V 50 Hz och har kapslingsklass IP65. Frekvensregulatorn har en inbyggd digital motorskyddsbrytare.

Kuggväxelmotorns position:
Drar bandet vid sidan, till vänster eller till höger.

Total bandbelastning:
Standard är 30 kg. Högre belastningar finns att få på begäran.