GES-80-Z-W Z Formade Bandtransportör


Jämfört med GES-80-K-W har GES-80-Z-W en annan horisontell del i transportörens övre ände. Det är därför denna transportör kan avlämna det transporterade godset likt en plan transportör efter en skillnad i höjd.

Likt GES-80 på sida 31 kan även GES-80-Z-W utrustas med den patenterade utfällbara rullen i transportörens icke drivande änden, vilket möjliggör en snabb och noggrann rengöring av band och stomme.

På driv- och vändrullarna är justermekanismen inbyggd i CleanTec-Systemet. Genom detta är alla röliga delar och öppna gängor kapslade inuti transportören. Därigenom minskas ansamlingen av smuts på ett effektivt sätt.

Den 80 mm höga stommen har niomillimeters hål var 30:e mm där man kan montera extra tillbehör för att anpassa transportören till applikationen. Stommens profiler är tillverkade av rostfritt stål.

Den stigande sektionen kan justeras steglöst till en vinkel mellan 40 och 60° från underlaget. Både den horisontella och stigande sektionens längd kan tillverkas för de specifika applikationernas mått. Likväl ska en total längd på fyra meter inte överskridas.

GES-80-Z-W är försedd med ett vitt band som är godkänt av FDA. Det är designat för användning i läkemedels- eller kemiska applikationer eller vid livsmedelsbearbetning. Höjden för de korrugerade sidolisterna och medbringarna samt även avstånden mellan medbringarna kan göras för att passa applikationen för transportören. Mer information om band finns under rubriken ”Massor av tillbehör”.

I den horisontella sektionen för GES-80-Z-W sitter det små hjul, vilket gör det möjligt att enkelt flytta runt den. I en standardkonfiguration har den stigande sektionen ett dubbelt stativ vilket steglöst kan justeras i höjd och som även är svängbart. Men det finns även möjlighet att använda ett H-format stativ med bromsade hjul.

Tekniska data och tillbehör

Nyttjandebredder (mellan de korrugerade sidolisterna)/Total bandbredd:
130/300 mm eller 230/400 mm eller 330/500 mm eller 430/600 mm.

Stigande avstånd mellan axlar, A2: 500 till 3000 mm. Alla längder däremellan är möjliga.

Horisontellt avstånd upptill, A3: 500 till 3000 mm. Alla längder däremellan är möjliga.

Total längd A2 + A3:

Horisontellt avstånd nedtill, A1: 500 till 3000 mm. Alla längder däremellan är möjliga.

Stigande avstånd mellan axlar, A2: 500 till 3000 mm. Alla längder däremellan är möjliga.

Horisontellt avstånd upptill, A3: 500 till 3000 mm. Alla längder däremellan är möjliga.

Total längd A1 + A2 + A3: inte mer än 4000 mm.

Drivenhet med konstant bandhastighet:
v = ca. 6,1 / 11,4 / 17,1 / 22,8 / 34,2 eller 48,8 m/min.
Andra bandhastigheter finns att få på begäran. Spänningskälla ska vara 220/240 – 380/415 V, 50 Hz. Kapslingsklass IP 65. Denna drivenhet kan levereras tillsammans med en motorskyddsbrytare med ett inbyggt nödstopp. Den har en två meter lång nätkabel och CEE-plugg och har kapslingsklass IP65.

Drivenhet med steglöst reglerad bandhastighet:
v = ca. 2,4-8,5 / 4,6-16,0 / 6,8-23,9 / 9,1-31,9 / 13,7-47,9 eller 19,5-68,4 m/min.
Andra bandhastigheter finns att få på begäran. Drivenheten är försedd med en frekvensregulator som är färdig för att anslutas till 240V 50 Hz och har kapslingsklass IP65. Frekvensregulatorn har en inbyggd digital motorskyddsbrytare.

Kuggväxelmotorns position:
Drar bandet vid sidan, till vänster eller till höger.

Total bandbelastning:
Standard är 45 kg. Högre belastningar finns att få på begäran.