GK-80 Stigande Bandtransportör


Den stigande bandtransportören GK-80 är försedd med en mottagningstratt och har medbringare på bandet. Längs bandet löper fasta sidostyrningar för att styra det transporterade godset.

Med dessa hjälpmedel kan den lyfta alla slags bulk- och fasta material till önskad höjd

Stommen av lackerade stålprofiler har niomillimeters hål var 30:e mm. Tack vare detta är det mycket enkelt att montera tillbehör.

Medbringarnas höjd samt individuella avstånd kan anpassas för att passa så gott som alla applikationer.

Sidostyrningarnas standardhöjd är 35 mm. Dock levererar vi, på begäran, även dessa i andra höjder.

Tratten finns i en mindre och en större standardversion. Båda är försedda med en bakfallslucka för att undvika att material faller tillbaka genom tratten.

Konfigurationer som inte är längre än 2000 mm och inte bredare än 400 mm kan monteras på ett H-format enkelt pelarstativ som är flyttbart på säkra bromsförsedda hjul. Längre eller bredare transportörer ska använda ett lämpligt antal dubbla stativ. Det korta stativet nära tratten kan förses med små hjul för att göra eventuella förflyttningar enkla.

Alla stativ är svängbara och steglöst inställbara i höjd.

Tekniska data och tillbehör

Bandbredder:
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 och 1000 mm. Längder däremellan finns att få på begäran.

Avstånd mellan axlar/längd:
750 till 18000 mm. Alla längder däremellan är möjliga.

Drivenhet med konstant bandhastighet:
v = ca. 6,1 / 11,4 / 17,1 / 22,8 / 34,2 eller 48,8 m/min.
Andra bandhastigheter finns att få på begäran. Spänningskälla ska vara 220/240 – 380/415 V, 50 Hz. Kapslingsklass IP 54. Denna drivenhet kan levereras tillsammans med en motorskyddsbrytare med ett inbyggt nödstopp. Den har en två meter lång nätkabel och CEE-plugg och har kapslingsklass IP54.

Drivenhet med steglöst reglerad bandhastighet:
v = ca. ,4-8,5 / 4,6-16,0 / 6,8-23,9 / 9,1-31,9 / 13,7-47,9 eller 19,5-68,4 m/min.
Andra bandhastigheter finns att få på begäran. Drivenheten är försedd med en frekvensregulator som är färdig för att anslutas till 240V 50 Hz och har kapslingsklass IP65. Frekvensregulatorn har en inbyggd digital motorskyddsbrytare.

Kuggväxelmotorns position:
Drar bandet vid sidan, till vänster eller till höger.

Total bandbelastning:
Standard är 50 kg. Högre belastningar finns att få på begäran.